Boreutstyr og produkter

Tilleggsprodukter til horisontal boring.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tilleggsprodukter

Compact 80mm/5t JT5 box
Compact 90mm/5t 2IF
115mm/5t QF#300 pin
115mm/5t 2 IF
Ccompact 125mm/5t #200 box 400mm
Compact 125mm/8t #650
Ccompact 130mm/5t 1.10-5 box
Compact 130mm/8t 2 3/8R, extra teeth
Ccompact 140mm/5t 1.10 box

Vi har alle dimensjoner.

5 ton      69mm     22mm
8 ton      89mm      24mm
12 ton     98mm      27mm
18 ton     108mm    35mm
24 ton     138mm     35mm
30 ton    146mm      40mm
36 ton    156mm       60mm
40 ton     184mm      55mm

Tilbehør til Geo Drill HDD
1,3 liter smøreolje, potte med sperreventil
4 liter smøreolje, potte med sperreventil
8 liter smøreolje, potte med sperreventil
Spesial-GEO-olje – 5L
Spesial-GEO-olje – 20L
Fat med spesialolje inkludert håndpumpe – 200L
Fat med spesialolje uten håndpumpe – 200L
Peilemast GEO PEIL
Trykkventil
Tilleggsslange ¾, gul
© 2024 SF No Dig AS. All rights reserved.