Geo Drill HDD

Spesialdesignet med høy penetrasjonskraft og ytelse.

GEO Drill HDD (HDD står for "Horizontal Directional Drilling") kan brukes til å bore horisontale hull under jorden uten å måtte grave opp overflaten. Dette kan være nyttig for å installere rør, kabler og annen underjordisk infrastruktur mer effektivt enn tradisjonell graving. GEO Drill HDD muliggjør også boring under en rekke overflater, som veier, jernbanespor, elver og bygninger, noe som gjør den til et allsidig verktøy for konstruksjons- og infrastrukturprosjekter.

Tilbehør til Geo Drill HDD
1,3 liter smøreolje, potte med sperreventil
4 liter smøreolje, potte med sperreventil
8 liter smøreolje, potte med sperreventil
Spesial-GEO-olje – 5L
Spesial-GEO-olje – 20L
Fat med spesialolje inkludert håndpumpe – 200L
Fat med spesialolje uten håndpumpe – 200L
Peilemast GEO PEIL
Trykkventil
Tilleggsslange ¾, gul
© 2024 SF No Dig AS. All rights reserved.