Velkommen til SF No Dig AS

Vi levere tjenester og produkter som er kostnadseffektive for kundene. Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid. Vi jobber for en NO DIG løsning og et minst mulig fot avtrykk på miljøet.

Våre leverandører har fokus på kvalitet og driftssikkerhet som vil gi deg som kunde reduserte kostnader, miljøvennlige og langvarige løsninger. Vi forhandler i hele Norden, Danmark-Sverige-Finland og Norge
Horisontal styrt boring HDD, Jordraketter, Vakuum tanker, blande systemer, Mobile wire vinsjer og tilleggs produkter vil vi kunne hjelpe deg med.
Vi er importør av jordskruer som er en fantastisk smart måte å fundamentere byggverk og solcelle systemer med.
Vi jobber for å stadig utvikle våre tjenester og produkter som er bærekraftige og miljøvennlige.

Våre samarbeidspartnere

© 2023 Solide Fundamenter. All rights reserved.