Velkommen til SF No Dig AS

Vi tilbyr varer som er av høy kvalitet, våre produkter er utstyr som kobles på en gravemaskin eller en front laster. En NO DIG-løsning og et minst mulig fotavtrykk på miljøet er vårt hoved fokus, men vi kan også tilby utstyr der graving er å foretrekke.
Våre leverandører har fokus på kvalitet og driftssikkerhet som vil gi deg som kunde reduserte kostnader, miljøvennlige og langvarige løsninger. Vi forhandler i hele Norden; Danmark, Sverige, Finland og Norge.

GEO DRILL HDD Horisontalstyrt boring HDD, EasyDrill HDD, GEO Rocket (Jordraketter) Lokasjons systemer, GRYB, SHEAREX innen Skogbruk, Landskap, Sesongutstyr. Jordskruer innen Fundamenteringsløsninger.

Vi jobber for å stadig utvikle våre tjenester og produkter som er bærekraftige og miljøvennlige.

Våre samarbeidspartnere

© 2024 SF No Dig AS. All rights reserved.