Velkommen til SF No Dig AS

Vi tilbyr varer som er av høy kvalitet, våre produkter er utstyr som kobles på en gravemaskin eller en front laster. En NO DIG-løsning og et minst mulig fotavtrykk på miljøet er vårt fokus.
Våre leverandører har fokus på kvalitet og driftssikkerhet som vil gi deg som kunde reduserte kostnader, miljøvennlige og langvarige løsninger. Vi forhandler i hele Norden; Danmark, Sverige, Finland og Norge. Vi er også forhandlere for UK og Baltiske land.

GEO DRILL HDD Horisontalstyrt boring, GEO Rocket (Jordraketter) SHEAREX innen Skogbruk, Landskap. DIPPERFOX stubbeknuser, G-RAKE hydrauliske raker.

Vi jobber for å stadig utvikle våre tjenester og produkter som er bærekraftige og miljøvennlige.

Våre samarbeidspartnere

© 2024 SF No Dig AS. All rights reserved.